Bc. Pavlína Pírková

Bachelor's thesis

Socioekonomický vývoj Mikulova v kontextu odsunu německého obyvatelstva

Socioeconomic development of Mikulov in context of the expulsion of German population
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Socioekonomický vývoj Mikulova v kontextu odsunu německého obyvatelstva“ je rozbor dopadů změn, které proběhly v hospodářské a sociální struktuře Mikulova po událostech roku 1945. První část je zaměřena na popis výchozí situace Mikulova a soužití obyvatelstva české a německé národnosti na jeho území před a během druhé světové války. Druhá, majoritní část práce se zabývá …more
Abstract:
Thesis "Socioeconomic development of Mikulov in the context of the expulsion of the German population" is to analyze changes that have taken place in the economic and social structure of Mikulov after the events of 1945. The first part is focused on describing the situation in Mikulov and local coexistence between Czech and German nations before and during World war II. The second and majority part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Petr Šašinka
  • Reader: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta