Ing. Eva NEMESHEGYI

Bakalářská práce

Občanská participace na správě a rozvoji obce

Citizen´s participation on the administration and development of the municipality
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl objasnit dostupné formy občanské participace na správě a rozvoji obce. Důraz je kladen na formy politické participace, kterými jsou účast občanů na činnosti zastupitelstva obce, místní referendum, petice, správní řízení, právo na informace. Další část práce je věnována občanské nepolitické participaci, zejména činnosti neziskových organizací. Závěrem práce objasňuje …více
Abstract:
The objective of this thesis is to describe all possibilities how to participate on the life of the municipality. The political participation is described in more detail, for example municipal referendum, petitions, the right to information. As civil participation concerns, the non-profit organisations and their role for the municipality is presented. Finally questions such as what is the local plan …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEMESHEGYI, Eva. Občanská participace na správě a rozvoji obce. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/