Bc. David Věžník

Diplomová práce

Srovnání agilních a rigorózních technik vývoje softwaru

Comparison of agile and rigorous software development techniques
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou metodik řízení projektů a metodik řízení vývoje software. Práce přináší teoretické vymezení problematiky. Představeny jsou agilní a rigorózní (tradiční) přístupy k vývoji software a jejich reprezentanti – Unified Process a Scrum. Dále jsou představeny procesní a kompetenční přístupy k řízení projektů a jejich zástupci – PRINCE2 a IPMA. Práce se zabývá integrací …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on project management methodologies and software development management methodologies. The thesis brings the theoretical definition of the focused area. Introducing agile and rigorous (traditional) approaches to software development and their representatives - Unified Process and Scrum. Furthermore, process and competence approaches to project management are presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Michal Krčál

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika