Bc. Erika Janckulíková

Bachelor's thesis

Jícnový mikrobiom u pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou

Esophageal microbiome in patients with gastroesophageal reflux disease
Abstract:
The esophageal mucosa is colonised by a complex microbial population. In recent studies significant changes have been showed in the composition of esophageal microflora, mainly during gastroesophageal reflux disease (GERD) compared to physiological state. GERD is a pathological condition characterised by the long-term back flow of acidic gastric contents to esophagus with specific symptoms and complications …more
Abstract:
Sliznice jícnu je osídlena komplexním souborem mikroorganismů. V nedávných studiích byly prokázány značné změny ve složení ezofageální mikroflóry, a to především při gastroezofageální refluxní chorobě (GERD) oproti fyziologickému stavu. GERD je patologický stav charakterizovaný dlouhodobým zpětným tokem kyselého žaludečního obsahu do jícnu se specifickými symptomy a komplikacemi. Cílem této práce bylo …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta