Bc. Lucie Kloučková

Bakalářská práce

Marketing a marketingová komunikace školských zařízení

Marketing and marketing communication mix in university type of education
Anotace:
Téma mé bakalářské práce je Marketing a marketingová komunikace školských zařízení. Jedná se o ekonomický jev, který se dotýká každého z nás. V této práci se budu zabývat využitím nástrojů marketingové komunikace ve školách, jak těchto nástrojů školy využívají a jaké mají možnosti k jejich použití.
Abstract:
The theme of my thesis is marketing and marketing communication at school facilities. It is an economic phenomenon that affectsall of us. In this work I examine the use of marketing communication tools in schools, how schools are using these tools and whatare the possibilities for their use.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní