Mgr. Markéta Šebestová

Bakalářská práce

Studentské TV v rámci konceptu TV 2.0

Student TV in the concept of TV 2.0
Anotace:
Cílem této práce je popsat současnou podobu studentských televizí v ČR. V textu je definován pojem „studentská televize“, jsou popsány její možné podoby a vývoj studentských televizí v ČR a ve světě. Pozornost je věnována mj. i možnostem přenosu televizního vysílání se zaměřením na prostředí internetu a koncept TV 2.0. V praktické části jsou popsány tři vybrané studentské televize a porovnány některé …více
Abstract:
The aim of this paper is to describe the current state of student television in the Czech Republic. The text is defining the term "student television”, describing its possible design and development of student television in the Czech Republic and abroad. Attention is given to the possibility of transmitting the television broadcast focusing on the internet and the concept of TV 2.0. The practical section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Leo Nitče
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika