Bc. Iva Hnátková

Diplomová práce

Judikatorní obrat Ústavního soudu provedený "jirkovským nálezem" a praxe při posuzování zákonnosti obecně závazných vyhlášek obcí

Judicatury of Constitutional Court after "Jirkov"
Anotace:
Diplomová práce pojednává o judikatuře Ústavního soudu, která se týká obecně závazných vyhlášek obcí, tedy právních předpisů vydávaných v jejich samostatné působnosti, a rovněž přibližuje praxi a aktuální trendy v jejich hodnocení. Vychází ze zkušeností diplomantky, nabízí tedy zprostředkování problematiky obecně závazných vyhlášek z pohledu někoho, kdo je s ní neustále v kontaktu, kdo je soustavně …více
Abstract:
This Final Thesis deals with the jurisdiction of the Constitutional Court applying to generally binding ordinances of municipalities, i.e. legal regulations issued within the municipalities’ own scope of action, and provides details on the practices and current trends regarding the assessment of such legal regulations. It follows the practical experience of its author and deals with generally binding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta