Markéta Dvořáčková

Bakalářská práce

Islámský stát a jeho vliv na bezpečnost Iráku a Sýrie

The Islamic State and his influence on the security of Iraq and Syria
Anotace:
Samozvaný islámský stát se z malé teroristické buňky vyvinul během krátké chvíle v obrovské hnutí, které obsadilo část území Iráku a Sýrie a vyhlásilo na dobytém území chalífát. Islámský stát se díky organizaci, taktice boje a marketingovým umem stal závažným problémem pro Blízký východ i celý svět. Vznik islámského státu úzce souvisí se situací, ve které se nachází Irák a Sýrie. Bakalářská práce popisuje …více
Abstract:
Selfcalled Islamic state has evolved in short while from small terroristic group to enermous movement, that occupied part sof Iraq and Syrian territory and deckared calif state on taken area. Islamic state, thanks to, organization, vombat tactics and marketing kompetence has become relevant proble of not just Near East but of the whole world.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Právo: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍProhlašuji, že jsem tuto práci: Islámský stát a jeho vliv na bezpečnost Iráku a Sýrievypracoval/a samostatně a veškeré použité prameny a informace jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací.Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 Autorského zákona.Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše.V Brně dne 22. prosince 2016
Selfcalled Islamic state has evolved in short while from small terroristic group to enermous movement, that occupied part sof Iraq and Syrian territory and deckared calif state on taken area. Islamic state, thanks to, organization, vombat tactics and marketing kompetence has become relevant proble of not just Near East but of the whole world.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qsukba qsukba/2
3. 1. 2017
Složky
Soubory
Halíčková, K.
3. 1. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.