Bc. Soňa Jokšová

Diplomová práce

Bankrotní a bonitní modely při využití hodnocení podniku

Bankruptcy and non-bankruptcy models in the apllication of company evaluation
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace zvolené akciové společnosti. Při finanční analýze je kladen důraz zejména na bankrotní a bonitní modely. Opomenuty ovšem nejsou ani poměrové ukazatele a vertikální a horizontální analýza. Zdrojem informací pro finanční analýzu podniku jsou základní účetní výkazy za období 2005 - 2008.
Abstract:
The objective of thesis is to evaluate financial situation in selected joint-stock company. Financial analysis is based on bankruptcy and non-bankruptcy models. The thesis includes financial indicators and vertical and horizontal analyses. The sources of informations for financial analysis are basic accounting statments for years 2005 - 2008.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance