Mgr. Jana Eitlerová

Bachelor's thesis

Animace 3D charakteru

Character 3D Animation
Anotácia:
Cílem této práce je vytvoření animace 3D charakteru. Práce popisuje principy animace, přípravu 3D charakteru před animací a vytvoření 3D animace v programu 3ds Max. Také se zabývá vytvořením omezení pohybu objektu, animací světel, kamer, atmosférických efektů a částicových systémů.
Abstract:
The aim of this thesis is to create animation of 3D character. The work describes the principles of animation, preparation of 3D character for animation and creation of 3D animation in the 3ds Max program. It also describes creating constraints, animating lights, cameras, atmospheric apparatus and particle systems.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedúci: MgA. Helena Lukášová, ArtD.
  • Oponent: RNDr. Jan Byška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky