Theses 

Dynamika a struktura obyvatelstva okresu Prostějov – Jiří KUČERA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jiří KUČERA

Bakalářská práce

Dynamika a struktura obyvatelstva okresu Prostějov

Dynamics and Structure of Population of the District Prostějov

Anotace: Předmětem této práce je analyzovat vliv přirozené a migrační dynamiky na demografické struktury obyvatelstva okresu Prostějov v letech 1970 až 2010. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy použité v této bakalářské práci. Také jsou zde vysvětleny metody, se kterými se v práci pracuje (Webbova metoda a Sundbärgova typologie věkových struktur). V teoretické části je také popsán vývoj přirozené a migrační dynamiky České republiky. V aplikované části je nejprve vymezeno a charakterizováno území okresu Prostějov. Hlavními částmi aplikované kapitoly jsou analýzy přirozené a migrační dynamiky obyvatelstva okresu Prostějov a také analýza věkových a pohlavních struktur dle Sundbärgova typologie. Na konci kapitoly je na příkladu několika obcí posouzen vzájemný vliv prostorové dynamiky a struktury obyvatelstva. V příloze jsou obsaženy tabulky a grafy

Abstract: The objective of this thesis is to assess the impact of reproduction and migration on the demografic structures of the District Prostějov. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, there are explained basic conceptions that are used in this thesis. There are also explained methods that are used in this thesis. In the theoretical part are described trends of the natural and migration dynamics of population of the Czech republic. In beginning of the practical part there is defined and described area of the District Prostějov. The core of practical part is analysis of natural dynamics and migration and analysis of age structures of the population of the District Prostějov. In the end, there is described the impact of natural dynamics and migration on the demographic structure of four selected There are enclosed charts and graphs.

Klíčová slova: dynamika, demografie, Prostějov, přirozený přírůstek, migrační saldo, Webbova metoda, věková struktura

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: RNDr. David Walter Novák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32418 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

KUČERA, Jiří. Dynamika a struktura obyvatelstva okresu Prostějov. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz