Bc. Iveta Novotná

Diplomová práce

Taxonomie příbuzenského okruhu ohroženého starčku celolistého v České republice

Taxonomic study of the endangered Tephroseris integrifolia agg. in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na taxonomickou problematiku okruhu starčku celolistého (Tephroseris integrifolia agg.), který se řadí mezi ohrožené prvky květeny střední Evropy. Na území České republiky je z tohoto okruhu uváděn výskyt dvou taxonů. Jedná se o kriticky ohrožený, oranžově kvetoucí Tephroseris aurantiaca a silně ohrožený, žlutě kvetoucí Tephroseris integrifolia s. s., který je na našem území …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the taxonomic concept of Tephroseris integrifolia agg. group, endangered element of Central European flora. In the Czech Republic, two taxa are mentioned from this territory. These are the critically endangered, orange-flowered Tephroseris aurantiaca and the highly endangered, yellow-flowered Tephroseris integrifolia s. s., which is relatively widespread in our region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jan Roleček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jakub Šmerda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta