Bc. Iveta Novotná

Master's thesis

Taxonomie příbuzenského okruhu ohroženého starčku celolistého v České republice

Taxonomic study of the endangered Tephroseris integrifolia agg. in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na taxonomickou problematiku okruhu starčku celolistého (Tephroseris integrifolia agg.), který se řadí mezi ohrožené prvky květeny střední Evropy. Na území České republiky je z tohoto okruhu uváděn výskyt dvou taxonů. Jedná se o kriticky ohrožený, oranžově kvetoucí Tephroseris aurantiaca a silně ohrožený, žlutě kvetoucí Tephroseris integrifolia s. s., který je na našem území …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the taxonomic concept of Tephroseris integrifolia agg. group, endangered element of Central European flora. In the Czech Republic, two taxa are mentioned from this territory. These are the critically endangered, orange-flowered Tephroseris aurantiaca and the highly endangered, yellow-flowered Tephroseris integrifolia s. s., which is relatively widespread in our region …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Jan Roleček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jakub Šmerda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta