Kateřina KAČMARČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Paliativní péče v dlouhodobé lůžkové péči

Palliative care in long-term care facilities
Anotace:
Bakalářská práce nese název Paliativní péče v dlouhodobé lůžkové péči. Teoretická část je rozdělena na tři hlavní kapitoly. Věnuje se oblasti paliativní péče, osobě zdravotně sociálního pracovníka a dlouhodobé péči. V aplikační části se zaměřuji na komparaci dvou analyzovaných kazuistik, ze kterých jsou čerpány informace pro naplnění daného cíle. Jako hlavní metodu použiji analýzu dokumentů ze SZZ …více
Abstract:
This bachelor thesis is entitled Paliative care in long-term care facilities. The teoretical part is divided into three main chapters and is dedicated to a paliative care sphere, a person of health and social worker and a long-term care. In the application part I aim on the comparation of two analyzed case studies, from which information is drawn to meet the stated objective. As the main method I am …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bc. Alexandra Čubová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAČMARČÍKOVÁ, Kateřina. Paliativní péče v dlouhodobé lůžkové péči. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií