Milan Křivánek

Bakalářská práce

Využití informačních technologií, umělé inteligence a strojového učení pro provoz moderních budov

Use of Information Technology, Artificial Intelligence and Machine Learning for the Operation of Modern Buildings
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout řešení monitoringu moderních budov pro jejich možné řízení využívající informační technologie, umělou inteligenci a strojové učení. Realizace bude provedena po technické i programové části. Teoretická část se bude věnovat aktuálním možnostem pro řízení budov a monitorování provozu. V praktické části bude vytvořen ucelený systém pro monitoring a provoz v domě …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to design a monitoring solution for modern buildings for their possible management using information technology, artificial intelligence and machine learning. The implementation will be done technically and programmatically. The theoretical part will focus on current possibilities for building management and their monitoring. In the practical part a~comprehensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2021
  • Vedoucí: Bohumil Horák
  • Oponent: Miloš Kudělka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika