Mgr. Lucie Gavurníková

Bakalářská práce

Negace ve finštině pomocí abessivu a slovotvorných sufixů -maton/-mätön, -ton/-tön

Negation in Finnish through the use of Abessive and Caritive suffixes
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám pádem abessivem a slovotvornými sufixy -maton/-mätön, -ton/-tön, které vyjadřují chybění nebo nedostatek něčeho. Tvoří tak jeden z mnoha možných způsobů vyjádření negace ve finštině. Dále jsem se zaměřila na ekvivalenty slovotvorných sufixů -maton/-mätön, -ton/-tön, se kterými se v dnešní finštině můžeme setkat, a na adpozice, jimiž lze vyjádřit stejný význam, jaký …více
Abstract:
In my bachelor thesis I am dealing with the case of abessive and the caritive suffixes, which express missing or lack of something and function in this way as one of possible expressions of negation in Finnish. Additionally I focus on the equivalents of caritive suffixes which we can meet in contemporary Finnish and on adpositions which can be used with the same function as abessive case and caritive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jindřich Trpák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Baltistika