Bc. Lukáš Marian

Diplomová práce

Architektura softwaru a návrhové vzory

Software architecture and design patterns
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem návrhových vzorů z pohledu softwarové architektury. Pozornost je zaměřena na úroveň architektonického návrhu a na úroveň detailního návrhu. Analyzovány jsou architektonické styly (vzory) a návrhové vzory. V rámci analýzy vzorů je řešena struktura, klasifikace, způsoby ovlivňování architektury a způsoby aplikace. Cílem praktické části práce bylo demonstrovat aplikaci …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the study of design patterns from the perspective of software architecture. Attention of the thesis is focused on the level of architectural design and the level of detailed design. Architectural styles (patterns) and design patterns were analyzed. As a part of the analysis of the patterns, the thesis deals with the structure, classification, methods of influencing architecture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Karel Šimerda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marian, Lukáš. Architektura softwaru a návrhové vzory. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie