Kristýna Plocová

Diplomová práce

Mikrosimulační model křižovatky Pavlovova - Výškovická v Ostravě

Micro Simulation Model of the Intersection Pavlovova - Vyskovicka in Ostrava
Anotace:
Úkolem diplomové práce „Mikrosimulační model křižovatky Pavlovova – Výškovická v Ostravě“ je zvýšení bezpečnosti a kapacity dané křižovatky, pomocí kapacitních výpočtů současného stavu a vytvořením mikrosimulačních modelů v programu PTV VISSIM. Diplomová práce bude zahrnovat dopravní průzkum intenzit, konfliktních situací, analýzu dopravní nehodovosti a prognózu intenzit. Na základě výsledků z těchto …více
Abstract:
The goal of the diploma thesis „Microsimulation model of the intersection Pavlovova - Vyskovicka in Ostrava“ is to increase the safety and capacity of the intersection, by means of current state capacity calculations and by creating microsimulation models in the PTV VISSIM program. The thesis will include traffic research of intensities, conflict situations and traffic accident analysis. Based on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2020
  • Vedoucí: Vladislav Křivda
  • Oponent: Jakub Novák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava