Bc. Lenka Pivodová

Diplomová práce

Principy vizuální optometrie využívané při přípravě vrcholových sportovců

Principles of visual optometry used for preparation of elite athletes
Anotace:
Úvodní část diplomové práce poukazuje na anatomické a funkční mechanismy vidění, které jsou nezbytné pro správné zpracování vstupních informací z předmětového prostoru. Podrobněji se práce soustředí na kvalitu statické a zejména dynamické zrakové ostrosti, která nebývá součástí běžného vyšetření na optometristickém pracovišti. Teoretická část se rovněž zabývá vizuální optometrií, ve které je kladen …více
Abstract:
The firts part of the thesis describes anatomical and functional mechanisms of the vision, that are necessary for the proper processing of the information from field of vision. The thesis is focused on the quality of static and dynamic visual acuity in particular, which is not part of the normal examination for optometry workplace. The theoretical part also deals with visual optometry, in which visual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Veselý, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie