Bc. Lenka Pivodová

Master's thesis

Principy vizuální optometrie využívané při přípravě vrcholových sportovců

Principles of visual optometry used for preparation of elite athletes
Abstract:
Úvodní část diplomové práce poukazuje na anatomické a funkční mechanismy vidění, které jsou nezbytné pro správné zpracování vstupních informací z předmětového prostoru. Podrobněji se práce soustředí na kvalitu statické a zejména dynamické zrakové ostrosti, která nebývá součástí běžného vyšetření na optometristickém pracovišti. Teoretická část se rovněž zabývá vizuální optometrií, ve které je kladen …more
Abstract:
The firts part of the thesis describes anatomical and functional mechanisms of the vision, that are necessary for the proper processing of the information from field of vision. The thesis is focused on the quality of static and dynamic visual acuity in particular, which is not part of the normal examination for optometry workplace. The theoretical part also deals with visual optometry, in which visual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Veselý, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Optometry