Bc. Karolína Veselková

Bakalářská práce

Změny tepové frekvence při zátěži u jedince s onemocněním asthma bronchiale

Heart rate during physical exercise in an individual suffering from Asthma Bronchiale
Anotace:
Tato bakalářská práce „Změny tepové frekvence při zátěži u jedince s onemocněním asthma bronchiale“ popisuje sportovní výkony probanda trpícího astmatem při testech na různých sportech. Teoretická část přibližuje samotnou dýchací soustavu a pozadí nemoci, její druhy a příznaky. Dále popisuje využití tepové frekvence při sportovním tréninku. V praktické části jsou provedeny pokusy měření maximální tepové …více
Abstract:
This thesis „Heart rate during physical exercise in an individual suffering from Asthma Bronchiale“ describes the sporting performance of the proband suffering from asthma seen in different sports. The theoretical part represents respiratory system and the actual background of the disease, its types and symptoms. It also describes the use of heart rate during sports training. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta