Ing. František Holeček, DiS.

Bakalářská práce

Analýza činností obecně prospěšných společností v oblasti péče o paraplegiky v Plzeňském kraji

Analysis of activity of public benefit organizations in the field of paraplegia care in the Pilsen region
Anotace:
Tématem bakalářské práce je problematika obecně prospěšných společností, které vyvíjí činnost na území Plzeňského kraje v oblasti péče o paraplegiky. Cílem je popsat stav a rozvoj obecně prospěšných společností ve zvoleném regionu a zjistit zda svými činnostmi řeší efektivně začlenění paraplegiků do běžného života. První část definuje pojem občanský sektor a zdůvodňuje předpoklady pro existenci neziskových …více
Abstract:
The subject of this thesis is an analysis of the activity of public benefit organizations operating within the Pilsen region in the field of paraplegia care. The aim is to describe the situation and the development of public benefit organizations in selected region and determine, whether their activities work effectively in integrating paraplegics into the common life. The first part defines the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jan Rytina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní