Bc. Jan Tenora

Diplomová práce

Sekuritizace migrace v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v letech 1993-2016

The securitization of migration in the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 1993-2016
Anotace:
Diplomová práce zkoumá s využitím teorie sekuritizace proces tvorby bezpečnostních hrozeb ve vztahu k migraci a uprchlíkům. Analýza se zaměřuje na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR v letech 1993-2016. Teoretický rámec je založen na práci kodaňské školy a pozdějších revizích teorie sekuritizace. Pro vyhodnocení, jestli a případně jak je migrace sekuritizována, je využita obsahová a tematická analýza …více
Abstract:
The thesis applies securitization theory to asses a security threat construction related to migration and refugees. The analysis in focused on the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in years 1993-2016. Theoretical framework of the text is based on the work of the Copenagen School of security studies and later reviews of the securitization theory. To determine whether and how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií