Bc. Jan Tenora

Master's thesis

Sekuritizace migrace v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v letech 1993-2016

The securitization of migration in the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 1993-2016
Abstract:
Diplomová práce zkoumá s využitím teorie sekuritizace proces tvorby bezpečnostních hrozeb ve vztahu k migraci a uprchlíkům. Analýza se zaměřuje na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR v letech 1993-2016. Teoretický rámec je založen na práci kodaňské školy a pozdějších revizích teorie sekuritizace. Pro vyhodnocení, jestli a případně jak je migrace sekuritizována, je využita obsahová a tematická analýza …more
Abstract:
The thesis applies securitization theory to asses a security threat construction related to migration and refugees. The analysis in focused on the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in years 1993-2016. Theoretical framework of the text is based on the work of the Copenagen School of security studies and later reviews of the securitization theory. To determine whether and how …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií