Mgr. Ondřej Sezima

Advanced ('rigorózní') thesis

Psychická zátěž a osobnostní změny související s výkonem profese hasič - záchranář

Psychological stress and changes of psychological characteristics of professional firefighters
Abstract:
Tato rigorózní práce se zabývá psychickou zátěží a změnami osobnostních charakteristik profesionálních hasičů v souvislosti s dlouholetým výkonem jejich služby. Profese hasičů – záchranářů je odbornou i laickou veřejností dlouhodobě považována za jednu z nejnáročnějších profesí vůbec. Převažující pracovní náplní hasiče v dnešních dnech již není hašení požárů jako dříve, ale komplexní záchranářská činnost …more
Abstract:
This thesis is aimed at occupational stress and psychological characteristics of professional firefighters in connection with their longtime duty. Profession of firefighters is considered by the both experts and public as one of the hardest profession at all. In these days the work of firefifghters is not only blowing out the fires, but it became the complex of rescue activities, for example saving …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2018
  • Reader: PhDr. Michal Černík, Ph.D., PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta