Bc. Martin Paša

Bakalářská práce

Vlastimil Lejsek – život a dílo

Vlastimil Lejsek – life and work
Anotace:
Diplomová práce pojednává o životě brněnského skladatele Vlastimila Lejska a jeho tvorbě. V práci je snaha o objevení možné inspirace v osobním životě a následné přetvoření myšlenky v hudební dílo. Dále srovnáváme autorův osobní život od jeho dětských let až po konec hudební kariéry s vývojem tvorby a možném vlivu událostí v osobním životě na produkované skladby.
Abstract:
The thesis discusses the life of Brno composer Vlastimil Lejska and his musical work. The thesis is an effort by the discovery of possible inspiration in his personal live and the subsequent transformation of ideas in a musical work. Furthermore, comparing the author's personal life from his childhood to the end of a musical career with the development of production and potential impact of events in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia