Theses 

Genderová problematika v mezinárodním obchod a její konkrétní projevy v podnikovém prostředí – Bc. Karolíne Al-Eraidiová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Karolíne Al-Eraidiová

Diplomová práce

Genderová problematika v mezinárodním obchod a její konkrétní projevy v podnikovém prostředí

Gender Issues in the International Trade and its Specific Manifestations in a Business Environment

Anotace: Diplomová práce Genderová problematika v mezinárodním obchodě a její konkrétní projevy v podnikovém prostředí předkládá historická fakta a současné vnímání postavení muže a ženy ve společnosti a speciálně je zaměřena na tuto problematiku v kontextu podnikání v mezinárodním obchodě. Téma genderu je nejdříve rozebráno v teoretické rovině. V analytické části je realizován výzkum ke zvolenému tématu v konkrétním podnikovém prostředí, kde jsou podrobně sledovány jednotlivé obchodní afilace společnosti a analyzovány vybrané kulturní projevy, kterými se práce zabývá. Hlavním cílem diplomové práce je analýza genderové problematiky v mezinárodním obchodě a ukázat její konkrétní projevy v podnikovém prostředí. Výsledky práce budou zároveň sloužit jako podklady pro splnění cíle práce, kterým je doporučení pro daný podnik.

Abstract: The thesis "Gender Issues in International Trade and its Specific Demonstrations in Business Environment" introduces historical facts and demonstrates current perception of gender equality in international business and contemporary society. First, gender phenomenon is discussed in theory. Second, the analytical section analyses and evaluates situation in a particular business environment. Individual business bureaus of the company were observed and specific social behavior chosen for this study was analyzed. This thesis aims to provide a complex analysis of gender issues in international trade and to show specific perception of gender in selected company. Results of this analysis will be served as recommendation to the studied company.

Klíčová slova: Efekt skleněného stropu, efekt skleněného útesu, efekt skleněného výtahu, genderová problematika, horizontální segregace, interkulturní odlišnosti, Lasvit, mezinárodní obchodní jednání, podnikové prostředí, vertikální segregace.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015
  • Zveřejnit od: 21. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33373 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

Al-Eraidiová, Karolíne. Genderová problematika v mezinárodním obchod a její konkrétní projevy v podnikovém prostředí. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 13:54, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz