Bc. Vladimír Ešner

Bakalářská práce

Boj bank proti padělání peněz

Fight Banks against Forgery of Money
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku padělání peněz nejen v rámci České republiky, ale i v eurozóně. V úvodní části se věnuje právní a technické ochraně české měny včetně ověřování pravosti platidel, následující kapitola zmiňuje vývoj padělání na našem území, specifikuje jak zacházet s podezřelými penězi, přehledně porovnává vývoj zadržených padělků z posledních let dle údajů ČNB a ECB …více
Abstract:
This bachelor thesis is focusing on money counterfeiting not only in the Czech Republic but also in the euro area. The first part deals with the legal and technical protection of the Czech currency, including the authenticity of money verification. The next chapter mentions the development of the money counterfeiting in the Czech Republic, specifies how to deal with suspicious banknotes, compares the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Marcela Soldánová
  • Oponent: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management