Bc. et Bc. Jan Blažek

Master's thesis

Environmentální a sociálněekonomické dopady produkce biopaliv v mezinárodním měřítku

International Environmental and Socio-economic Impacts of Production of Biofuels
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Environmentální a sociálněekonomické dopady produkce biopaliv v mezinárodním měřítku“ je analýza rostoucí produkce biopaliv a plodin na jejich výrobu a environmentálních a sociálněekonomických dopadů v rozvojovém světě s tímto jevem spojených. Práce prioritně vychází z hypotézy, podle které rozvojové země za současné situace produkcí biopalivových plodin na monokulturních …more
Abstract:
The goal of my diploma thesis, ‘International environmental and socio-economic impacts of production of biofuels’ is to analyze the growing production of biofuels and crops for its uses as well as the environmental and socioeconomic impacts of this process in the developing countries. The main hypothesis of this thesis is that the developing countries suffer in the context of monoculture production …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta