Theses 

Edukace dětských astmatiků z pohledu jejich rodičů – Bc. Helena Kohlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Helena Kohlová

Bakalářská práce

Edukace dětských astmatiků z pohledu jejich rodičů

Education of children with asthma from the point of view of their parents

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku edukace dětských astmatiků z pohledu jejich rodičů. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část popisuje onemocnění astma bronchiale a edukaci astmatických pacientů. Empirická část se zabývá zpracováním dat získaných v průzkumném šetření. Charakter průzkumného šetření je kvalitativní. Hlavním cílem práce bylo zjistit nedostatky ve znalostech rodičů astmatických dětí, vyhledat problematické aspekty při edukaci dětských astmatiků a navrhnout možnosti řešení pro praxi.

Abstract: The Bachelor´s thesis is focused on education of children with asthma from the point of view of their parents. The work consists of two parts, theoretical and empirical. The theoretical part describes bronchial asthma and the education of asthmatic patients. The empirical part deals with processing of data obtained in an exploratory investigation. The exploratory survey is qualitative. The aim of this thesis was to find out the deficiencies in the knowledge of parents of asthmatic children, to find the problematic aspects in the education of children's asthmatics and suggest possible solutions for practice.

Klíčová slova: Astma bronchiale, edukace, nedostatky a problematické aspekty, rodič, dítě, Asthma bronchiale, education, deficiencies and problematic aspects, parent, child

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 21:47, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz