Theses 

Reklama jako sémiotický problém (Reklama a její sémiotická analýza) – Jiří Brázdil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jiří Brázdil

Diplomová práce

Reklama jako sémiotický problém (Reklama a její sémiotická analýza)

Commercial As a Matter of Semiotics

Abstract: The dissertation deals with the semiotic analysis of German commercials. In its theoretical part the semiotics, especially the Ecos semiotics of the visual code, and the principles of commercial are presented. In the applied part is undertaken an analysis of three commercials from the German press

Abstract: Diplomová práce se zabývá sémiotickou analýzou produktů německé reklamní branže. V její teoretické části jsou krátce představeny sémiotika se zřetelem k Ecovu pojetí vizuálního kódu a dále pak základy reklamy. V praktické části je provedena analýza tří reklam pocházejících z německého tisku

Keywords: sign, semiotics, communication, code, language, commercial, strategy, product, consumer, function, analysis

Klíčová slova: znak, sémiotika, komunikace, kód, jazyk, obraz, reklama, strategie, produkt, konzument, funkce, analýza

Jazyk práce: němčina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2010
  • Vedoucí: Karel Frank
  • Oponent: Veronika Opletalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: světu
PDF PDF


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:16, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz