BcA. Eva PRZECZKOVÁ

Bakalářská práce

Významní klarinetisté Ostravského symfonického orchestru (Státní filharmonie Ostrava, Janáčkovy filharmonie Ostrava)

Important clarinet players from the Ostrava symfony orchestra (State philharmonic orchestra Ostrava, Janáček philharmonic orchestra Ostrava)
Anotace:
Cílem této práce je sestavení přehledu všech klarinetistů, kteří byli nebo jsou členy Ostravského symfonického orchestru, Státní filharmonie Ostrava nebo Janáčkovy filharmonie Ostrava. V první kapitole seznamuji čtenáře jen ve stručnosti s historií vzniku Janáčkovy filharmonie Ostrava s následnými vybranými komorními soubory, jejichž členy byli právě klarinetisté filharmonie. Druhá kapitola obsahuje …více
Abstract:
In this work are introduced all clarinetists who were or are members of the Ostrava City Symphony Orchestra, National Philharmonic Orchestra and the Janacek Philharmonic Orchestra. The first chapter introduces the reader to just a brief history of the Janacek Philharmonic Orchestra, with subsequent selection of chamber ensembles, whose members were the clarinetists Philharmonic. The second chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zveřejnit od: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Igor Františák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRZECZKOVÁ, Eva. Významní klarinetisté Ostravského symfonického orchestru (Státní filharmonie Ostrava, Janáčkovy filharmonie Ostrava). Ostrava, 2010. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění