Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.

Disertační práce

Rusko-české frazeologizmy biblického původu s křestními jmény v komparativním aspektu.

Russian-Czech phraseological units with biblical proper names in comparative aspect.
Anotace:
Hlavním cílem disertační práce je zachytit shody a rozdíly v rusko-českých frazeologizmech, jejichž klíčový komponent tvoří biblické křestní jméno. V práci jsme použili klasifikaci podle sémantických polí a z hlediska jejich obsahové ekvivalence. Zajímala nás i etymologie jednotlivých frazeologických jednotek, jejich stylové uplatnění se zřetelem k přesahům do jiných funkčních stylů (nejčastěji do …více
Abstract:
The main aim of the thesis is to capture the similarities and differences in Russian-Czech idioms, key components of which is a biblical first name. In the thesis I used the classification of a semantic field and classification in terms of their content equivalence. I was also interested in etymology of phraseological units, their style application with respect to overlap into other functional styles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 11. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., prof. Ludmila Stěpanova, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta