Tomáš Balogh

Bachelor's thesis

Využití Amazon Web Services v domácnosti

Use of Amazon Web Services at home
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je vyvinutí hlasového ovládání v domácnosti pomocí techno-logie Amazon Web Services. V první části této práce jsou představeny a vysvětleny základní součásti praktické části – Raspberry Pi a Amazon Web Services. V druhé části jsou popsány komponenty, které byly nezbytné na provedení praktické stránky tohoto projektu. Zbývající části této bakalářské práce se zabývají návrhem …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was to develop home voice control with Amazon Web Services. At the beginning of this project is introduced and describe basic components – Rasp-berry Pi and Amazon Web Services. In second part are described parts, which are necessary for practical part of this project. Remaining parts are focused on design and build practical part of controlling devices through Amazon …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Ladislav Luc
  • Reader: Jakub Novotný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72565