Tomáš Balogh

Bakalářská práce

Využití Amazon Web Services v domácnosti

Use of Amazon Web Services at home
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vyvinutí hlasového ovládání v domácnosti pomocí techno-logie Amazon Web Services. V první části této práce jsou představeny a vysvětleny základní součásti praktické části – Raspberry Pi a Amazon Web Services. V druhé části jsou popsány komponenty, které byly nezbytné na provedení praktické stránky tohoto projektu. Zbývající části této bakalářské práce se zabývají návrhem …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was to develop home voice control with Amazon Web Services. At the beginning of this project is introduced and describe basic components – Rasp-berry Pi and Amazon Web Services. In second part are described parts, which are necessary for practical part of this project. Remaining parts are focused on design and build practical part of controlling devices through Amazon …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ladislav Luc
  • Oponent: Jakub Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72565