Petra Hauzrová

Bakalářská práce

Životní cyklus produktu z hlediska vlivu na životní prostředí

Product Life Cycle with Enviromental Impact
Anotace:
Globální oteplování, desertifikace, vymírání druhů a řada dalších globálních katastrof mění tuto planetu pomalu ale jistě na neobyvatelnou, proto otázka udržitelného rozvoje stále více nabývá na důležitosti a s ní i veškeré metody zabývající se touto problematikou. Analýza životního cyklu (LCA) hodnotí dopad celého životního cyklu produktu na životní prostředí pomocí řady kategorií z různých pohledů …více
Abstract:
Global warming, desertification, species extinction and a number of other global catastrophes are slowly but surely turning this planet into an uninhabitable one, so the issue of sustainable development is becoming increasingly important and so are all methods dealing with this issue. Life Cycle Analysis (LCA) assesses the environmental impact of the entire life cycle of a product using a number of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2023
  • Vedoucí: Jiří Dvořák
  • Oponent: Martin Musil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/90806