Mgr. Monika Hanzelová

Bachelor's thesis

Vedení malé sociální skupiny - případová studie zájmové taneční skupiny

The leadership of a small social group - a case study of a dance interest group
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vedením malých sociálních skupin, konkrétně vedením zájmové taneční skupiny. První část práce je teoretická a věnuje se významným pojmům a konceptům dané problematiky. Hlavním cílem práce (a zároveň její druhé, empirické části) je popsat vedení dané skupiny v jeho komplexnosti, faktory jej ovlivňující a zejména pak charakterizovat osoby formálního a neformálního vůdce …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the leadership of small social groups, especially on the leadership of an dance interest group. The first part is theoretical and it deals with important terms and concepts of this issue. The main goal of this thesis (and of its second part, which is empirical) is to describe leadership in its complexity, factors influencing it and especially to characterise both the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michaela Vacková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta