Bc. Jana Zalubilová

Diplomová práce

Program rozvoje města Hluk zaměřený na oblast financování investic

The Program Development of The City Hluk Focused on Investment Financing
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na návrh programu rozvoje města. V první části práce byla vymezena teoretická východiska týkající se regionálního rozvoje, regionální politiky, strategického plánování a financování obcí. V navazující praktické části práce bylo využito metody socioekonomické analýzy a dotazníkového šetření, díky čemuž byl vytvořen analytický profil města, na jehož základě byla sestavena …více
Abstract:
The thesis is focused on proposal of the city development program. In the first part of the thesis, the theoretical background concerning regional development, regional policy, strategic planning and municipal financing was defined. In the following practical part of the thesis, a method of socioeconomic analysis and a questionnaire survey was used, thanks to which an analytical profile of the city …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Macháček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zalubilová, Jana. Program rozvoje města Hluk zaměřený na oblast financování investic. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj