Marek Jedlinský

Bachelor's thesis

Uživatelské rozhraní pro USB MIDI Lights Device

A User Interface for a USB MIDI Lights Device
Abstract:
V této bakalářské práci bude nejprve popsán protokol MIDI a potřebný teoretický aparát. Dále se bude tato práce věnovat obecnému popisu standardu USB, resp. danému způsobu komunikace na tomto rozhraní. Vzhledem k dané problematice se tento popis zaměří především na USB Audio a USB Audio MIDI standard. V druhé části, praktické, bude popsána tvorba GUI aplikace sloužící k řízení světelného zařízení s …more
Abstract:
In this bachelor thesis will be described at first MIDI protocol and needed theoretical apparatus. This thesis will then deal with general description of USB standard, respectively given way of communication on this bus. Due to given topic, this description will focus primarily on USB Audio and USB Audio MIDI standard. In the second part, practical, it will describe creation of GUI application for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Dalibor Slovák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jedlinský, Marek. Uživatelské rozhraní pro USB MIDI Lights Device. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information and Control Technologies

Theses on a related topic