Marek Jedlinský

Bakalářská práce

Uživatelské rozhraní pro USB MIDI Lights Device

A User Interface for a USB MIDI Lights Device
Anotace:
V této bakalářské práci bude nejprve popsán protokol MIDI a potřebný teoretický aparát. Dále se bude tato práce věnovat obecnému popisu standardu USB, resp. danému způsobu komunikace na tomto rozhraní. Vzhledem k dané problematice se tento popis zaměří především na USB Audio a USB Audio MIDI standard. V druhé části, praktické, bude popsána tvorba GUI aplikace sloužící k řízení světelného zařízení s …více
Abstract:
In this bachelor thesis will be described at first MIDI protocol and needed theoretical apparatus. This thesis will then deal with general description of USB standard, respectively given way of communication on this bus. Due to given topic, this description will focus primarily on USB Audio and USB Audio MIDI standard. In the second part, practical, it will describe creation of GUI application for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dalibor Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jedlinský, Marek. Uživatelské rozhraní pro USB MIDI Lights Device. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma