Bc. Ľubica Ludviková

Diplomová práce

Formy financovania deficitu verejných financií v SR

Forms of Financing the Public debt of Slovak Republic
Abstract:
Diploma thesis deals with public debt of SR and forms of financing. Its aim is to analyze the evolution of public debt of SR and the choice of the most efficient methods of financing public debt of Slovakia. The first chapter of the diploma thesis deals with the public sector and the public finance, deal the functions of public finance, their revenue and expenditure elements. The second chapter describes …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá deficitom verejných financií SR a formami jeho financovania. Jej cieľom je analýza vývoja verejného dlhu SR a výber najefektívnejšej metódy financovania deficitu verejných financií SR. Prvá kapitola diplomovej práce sa zaoberá verejným sektorom a verejnými financiami, rozoberá funkcie verejných financií, ich príjmovú a výdavkovú zložku. Druhá kapitola je zameraná verejný …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance