Mgr. Klára Guňková

Diplomová práce

Šokující reklama a její právní limity

Shocking Advertising
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tzv. šokující reklamou a jejími právními a morálními limity. Práce se soustředí především na analýzu praktických příkladů, které byly představeny v posledních letech v kontextu rozhodovací praxe soudních a dalších orgánů a to jak u nás, tak v zahraničí. Převážná část práce je věnována komerční šokující reklamě, druhotně je práce zaměřena na šokující reklamu nekomerční. V závěru …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the so-called shocking advertising and its legal and moral limits. It concentrates mainly on the analysis of practical examples which were presented in the last years in the context of the practice of judicial and other authorities, both in our country and abroad. The majority of the thesis is focused on commercial shocking advertising and the remaining part gives attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta