Kirill Nizamov

Bakalářská práce

Tvorba webové aplikace pomocí frameworku Spring

Web Application Development with Spring Framework
Anotace:
Práce se zabývá srovnáním frameworku Spring na platformě Java s frameworky Grails, Zend, Nette, NodeJS, Play, Symfony a OpenXava popsanými v pracích Odehnala [1], Kočárka [2], Kadlece [3], Dočkala [4], Šimona [5]. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část představuje čtenáři ekosystém Spring a jeho jednotlivé moduly. Zahrnuje také nastínění trendů a hodnocení popularity a pozice Spring mezi ostatními …více
Abstract:
The thesis is concerned with a comparison between a Java framework called Spring and Grails, Zend, Nette, NodeJS, Play, Symfony, OpenXava frameworks described in the theses of Odehnal [1], Kočárek [2], Kadlec [3], Dočkal [4], Šimon [5]. The thesis consists of two parts. The theoretical part introduces the Spring ecosystem and its individual modules to the reader. This part also outlines trends and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Zbyněk Šlajchrt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53096

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika