Barbora VRBKOVÁ

Bakalářská práce

Multidisciplinární přístup k edukaci a reedukaci grafomotoriky v dětském věku.

An multidisciplinary approach to education and reeducation graphomotorics in childhood.
Anotace:
Cílem práce je uvést přehled významných období ve vývoji grafomotoriky dítěte, možností hodnocení grafomotorického projevu a intervencí v případě jeho poruch. První část tvoří poznatky týkající se grafomotorického vývoje a vývoje hrubé a jemné motoriky. Druhá část je věnována specifické problematice grafomotorického projevu, kresby, hodnocení grafomotorických projevů a způsobům edukace. Závěr práce …více
Abstract:
The aim is to provide an overview of major periods in the development of graphomotorics kid, graphomotorics possibility of evaluating the expression and intervention in the event of it is failure. The first part consists of knowledge regarding development and development of gross and fine motor skills. The second part is devoted to specific issues graphomotorics speech, drawings, evaluated graphomotoric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRBKOVÁ, Barbora. Multidisciplinární přístup k edukaci a reedukaci grafomotoriky v dětském věku.. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.