Bc. Róbert Bačo

Bakalářská práce

Zákon iterovaného logaritmu: od zákonů velkých čísel k centrální limitní větě

Law of iterated logarithm: from laws of large numbers to the central limit theorem
Abstract:
This thesis focuses on the laws of large numbers, the law of iterated logarithm and the central limit theorem. The thesis is divided into 3 parts. In the first part, we will recall basic notions of probability, important theorems and relations. Subsequently, in the second part, we will use those notions in the substantiation of limited implications. In the third part we will extend the iterated logarithm …více
Abstract:
V této práci se věnujeme zákonům velkých čísel, zákonu iterovaného logaritmu a centrálním limitním větám. Práce je rozdělena na tři části. V první si připomeneme základní pojmy pravděpodobnosti, důležité věty a vztahy. Ty využijeme v druhé části při dokazování limitních tvrzení. Ve třetí části rozšíříme teorii zákona iterovaného logaritmu a centrální limitní věty o grafické znázornění aplikací na symetrickou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Leváková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.