Barbara Gajewská

Diplomová práce

Interpretace, popis a péče o fotografický fond státního hradu Grabštejn

Interpretation, description and care of photographic collection of the state castle Grabštejn

Anotace:
Cílem této diplomové práce byl průzkum, interpretace a navržení preventivní péče o fotografický fond státního hradu Grabštejn. Teoretická část se věnuje všeobecně mobiliárním fondům a sbírkám ve správě Národního památkového ústavu, jejich osudu po 2. světové válce a historickým souvislostem, které zapříčinily přesuny těchto fondů. Samostatná kapitola je také věnována způsobům průzkumů fondů a sbírek …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was exploration, interpretation and proposing of the preventive care of photographic fund from the state castle Grabštejn. The theoretical part is generally dedicated to the funds and collections administered by the National Heritage Institute, their destiny after the 2nd World War and the historical context which caused movements of these funds. A separate chapter is …více
 

Klíčová slova

fotografie rodinná

Klíčová slova

teorie fotografie

Klíčová slova

dějiny fotografie

Klíčová slova

restaurování fotografií

Klíčová slova

Clam-Gallasové (rod)

Klíčová slova

archivy

Klíčová slova

fotografické sbírky

Klíčová slova

Grabštejn (hrad)
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Libor JŮN
  • Oponent: Anna Batistová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 9. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Restaurování fotografie