Bc. Margarita Yeremina

Bakalářská práce

Vztah firemních cen a inflace a dopad na vybraný podnik

The Relation Between Corporate Pricing Policy and Inflation and its Influence of the Chosen Company
Anotace:
Ve své práci se zabývám problémem stanovení cen ve společnosti a vztahem cenové politiky firmy a inflace ve státě. Téma bylo zvoleno zejména proto, že vysoká a prudká inflace může být velkou hrozbou pro podnik, který je vázán na ceny místních dodavatelů služeb nebo zboží. Součástí práce je analýza cenové politiky společnosti a index vazby na inflace s uvedením konkrétních příkladů, jak inflace ovlivňuje …více
Abstract:
In my work I deal with the problem of price policy in the company and relation between pricing policy of the company and inflation in the country. The topic was chosen mainly because the high and rapid inflation can be a big threat for the enterprise, which is linked to the price of local suppliers of goods or services. The thesis contains an analysis of pricing policy of the chosen company and on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance