Anežka Beránková

Bakalářská práce

Pocahontas, pohádka o indiánské princezně

Pocahontas, a fairy tale about a Native American princess
Anotace:
Pocahontas, pohádka o indiánské princezně je pohybovou participační inscenací s loutkou pro děti ve věku 5-7 let, s dílnou před představením. Dílna před představením seznamuje dětského diváka s tématem Indiánů a kolonizací Ameriky. Následně jsou děti zapojeny do hry výrobou indiánské čelenky a vymýšlením indiánského jména. Od začátku jsou součástí představení v roli malých Indiánů. Inscenace se věnuje …více
Abstract:
Pocahontas, a fairy tale about a Native American princess, is a movement participatory production with a puppet for children aged 5-7, with a workshop before the show. The workshop introduces the viewer to the theme of the Native American and the colonization of America before the performance. Subsequently, children are involved in the game by producing a Native American headband and inventing a Native …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: MgA. Lucie Matyášová
  • Oponent: BcA. Jakub Cír

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/uwf6t/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Dramatická výchova