Jana Vykoukalová

Diplomová práce

Česko-německá obchodní a průmyslová komora a její význam pro obchodní spolupráci mezi ČR a SRN

German-Czech Chamber of Industry and Commerce and its importance for business cooperation between the Czech Republic and the Federal Republic of Germany
Anotace:
Diplomová práce se zabývá významem Česko-německé obchodní a průmyslové komory pro obchodní spolupráci mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, a to zejména s ohledem na účast českých firem na veletrzích v Německu i německých firem na českých veletrzích. Teoretická část práce charakterizuje historii vztahů mezi ČR a SRN, české i německé kulturní standardy, obchodní výměnu mezi těmito dvěma …více
Abstract:
This thesis is focused on the importance of the German-Czech Chamber of Industry and Commerce for business cooperation between the Czech Republic and Germany, especially with a focus on the participation of Czech companies at trade fairs in Germany and German companies at the Czech trade fairs. The theoretical part describes the history of relation between the Czech Republic and Germany, Czech and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Františka Müllerová
  • Oponent: George Geveke

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44845