Bc. Jiří Nechvátal

Diplomová práce

Analýza testování motorických schopností ve volejbale

Analysis of the test of motor skills in volleyball
Anotace:
V naší diplomové práci jsme se zabývali analýzou motorických schopností ve volejbale. Cílem výzkumu bylo zjištění síly externích a interních rotátorů ramenního kloubu a zhodnocení jednostranných laterálních diferencí u volejbalistek nejvyšší republikové soutěže starších žákyň (n=10, věk 13–14 let) prostřednictvím izokinetické dynamometrie (dynamometr Humac Norm CSMI, Stoughton, USA). Diagnostika koncentrické …více
Abstract:
In our master's thesis, we analyzed the motor skills in volleyball. The aim of the research was to find strength external and internal rotary joints of the shoulder joint and to evaluate the unilateral lateral differences in volleyball at the highest national competition of older pupils (n=10, age 13–14) by isokinetic dynamometry (Humac Norm CSMI, Stoughton, USA). Diagnosis of concentric flexion and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jindřich Pavlík
  • Oponent: Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy